True or False?

What are your fears? The visible or invisible? True or false? Do you fear that you are not a match for that fallen being? Tell me! Does he get so big in your mind that you are so conscious of him every now and then? Well, maybe we need to check the scriptures a bit … Continue reading True or False?

Sa ei ole hukule määratud!

Ta tiriti läbi kõige pimedama tänava, mis viis surma. Ta ei teinud pattu mitte mingil viisil ega vormis, vaid eesmärgiga lunastada inimkond. Teda nimetati ja häbistati. Tal polnud ilu ega vormi. Kui Tema peal oleks patud, oleksid piinad õigustatud. Kuid Tal polnud ühtegi. Isa vaatas alla maa peale ja oli rahul sellega, et Temale on … Continue reading Sa ei ole hukule määratud!